test

Jako jedyny Klub w Polsce


Ujednoliciliśmy szkolenie piłkarskie na etapie wieku 4-12 lat w formie Programu Szkolenia. Nasz Program Szkolenia - wydany we współpracy z największym pismem branżowym dla trenerów: "Asystent Trenera" - jest wyjątkową pozycją na polskim rynku, gdyż precyzuje zawartości treningowe i plan rozwoju umiejętności zawodnika w stopniu niespotykanym w innych Akademiach. Program Szkolenia Kinder AP / AP Champions został zrecenzowany przez Marka Wanika - trenera-edukatora w Niemieckim Związku Piłki Nożnej.


Nasz Program Szkolenia jest uzupełniany przez różne suplementy i tym samym tworzy niepowtarzalne narzędzie pracy dla trenerów w całej Polsce.


Cztery Fundamenty pracy

Fundamentem naszej akademii, który został zaczerpnięty od największych klubów i akademii z całej Europy a następnie odpowiednio dostosowany do naszych potrzeb są cztery filary, które wpływają na naszą jakość i rozpoznawalność w całej Polsce.


Budowanie świadomości rodzicielskiej


Jednolity plan pracy dla trenerów w całej Polsce

Proces selekcji wewnętrznej zawodników


Budowanie świadomości rodzicielskiej


Metodyka szkolenia w AP Champions

Dla prawidłowego rozwoju wszystkich dzieci w akademii zważamy na ich wiek biologiczny oraz obecne predyspozycje sportowe i wyróżniamy dwie ścieżki szkolenia.


wykres-1

Szkolenie drogą „podstawową

• Realizowane w grupach o mniejszym potencjale sportowym
• Podczas treningu przewaga formy analitycznej
• Optymalna ścieżka rozwoju
• Możliwość przekwalifikowania na ścieżkę szkolenia określaną jako „zaawansowana"

wykres-2

Szkolenie drogą „zaawansowaną”

• Realizowana w grupach o większym potencjale sportowym
• Podczas treningu przewaga formy globalnej
• Dla zawodników posiadających pewien zasób umiejętności i wiadomości techniczno-taktycznych
• Dla zawodników świadomych istoty treningu i realizacji celów

Poszczególne kategorie wiekowe

Dla optymalizacji procesu treningowego budowa jednostki treningowej jest odpowiednio dostosowana do wieku naszych podopiecznych. Proporcje i istotność poszczególnych aspektów była wielokrotnie konsultowana i została wyznaczona na podstawie wieloletnich obserwacji trenerów z całego świata.


KATEGORIA U8 – U9

Przedział czasowy dotyczy z zarówno szkolenia drogą „PODSTAWOWĄ” jak i „ZAAWANSOWANĄ”

1. Blok MOTORYKI – trener prowadzi 1/2 ĆWICZENIA realizując wybrane zdolności motoryczne*
2. Blok TECHNIKI – trener prowadzi 1/2 ĆWICZENIA realizując wybrane zawartości techniki *
3. Blok TAKTYKI – trener prowadzi 1 ĆWICZENIE realizując wybrane zawartości taktyczne *
4. Blok GRY – trener prowadzi 2 GRY (POMOCNICZA, WŁAŚCIWA)

* Zawartości są ustalone przez dział szkolenia na każdy miesiąc dla każdej ścieżki szkoleniowej

KATEGORIA U10– U11

Przedział czasowy dotyczy z zarówno szkolenia drogą „PODSTAWOWĄ” jak i „ZAAWANSOWANĄ”

1. Blok MOTORYKI – trener prowadzi 2 ĆWICZENIA realizując wybrane zdolności motoryczne*
2. Blok TECHNIKI – trener prowadzi 2 ĆWICZENIA realizując wybrane zawartości techniki *
3. Blok TAKTYKI – trener prowadzi 1 ĆWICZENIE realizując wybrane zawartości taktyczne *
4. Blok GRY – trener prowadzi 2 GRY (POMOCNICZA, WŁAŚCIWA)

* Zawartości są ustalone przez dział szkolenia na każdy miesiąc dla każdej ścieżki szkoleniowej